Skip to main content

Zaradi potrebe in želje naših strank smo poleg računovodskih storitev in davčnega svetovanja v ponudbo vključili tudi celovito finančno in poslovno svetovanje,  ter tako strankam omogočili, da dobijo vse storitve enostavno in hitro na enem mestu:

  • svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije,
  • finančno planiranje (kratkoročni in dolgoročni finančni načrti),
  • analiza finančnega poslovanja (finančna slika poslovanja lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev),
  • ocenjevanje investicijskih projektov,
  • izbira ustrezne banke, kontakt z bankami, pogajanje o kreditih in obrestnih merah, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil,
  • priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih in priprava drugih poslovno-finančnih listin,
  • izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte,
  • svetovanje o naložbah in finančnih odločitvah – predvsem pri vlaganju na domače in tuje finančne trge,
  • priprava kompenzacij, asignacij,
  • drugo finančno in poslovno svetovanje.

Kontakt

Zagovarjamo visoko profesionalnost, hitro odzivnost, zanesljivost, oseben pristop in najsodobnejše načine poslovanja.

R KONTO d.o.o.

Poslovna cona A 10
4208 Šenčur
Slovenija

Ste nezadovoljni s trenutnim računovodstvom?