Skip to main content

Bistvo tovrstnega svetovanja je v popolnoma individualni prilagoditvi storitve vsaki stranki posebej.

Davčno svetovanje vsebuje podajo najrazličnejših nasvetov s področja davkov, davčnih obveznosti kot tudi pravic davčnih zavezancev.

Da bi bilo poslovanje resnično optimalno, nista dovolj zgolj strogo računovodski in pravni vidik delovanja, nepogrešljivo je tudi strokovno znanje s področja davčne zakonodaje in prakse. Skrbno načrtovana davčna politika podjetja lahko ustvari velike davčne prihranke. Davčno svetovanje je nujno potrebno.

Načrtovanje poslovanja z vidika davčnih elementov je odvisno predvsem od statusne ureditve podjetja, od dejavnosti, v kateri posluje, od načina in obsega poslovanja, od časovnega vidika, ki ga imamo na voljo, veliko pa tudi od poglobljenega poznavanja davčne zakonodaje.

R Konto strankam pomaga odkriti skrite davčne zanke, zaradi katerih lahko prihranijo, ne da bi ob tem prestopile meje zakonitosti.

Glede na specifičnost posameznega podjetja nudimo naslednje storitve:

  • optimizacija davčne bilance: s skrbno načrtovano strategijo omogočimo podjetjem davčno najugodnejše in povsem zakonite načine poslovanja.
  • individualno davčno svetovanje za pravne in fizične osebe s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost, davčnega postopka, trošarin, premoženjskih davkov in prispevkov za socialno zavarovanje.
  • svetovanje v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti in pomoč pri izbiri ustrezne statusno pravne oblike pri odpiranju podjetja, zaprtju dejavnosti, pri preoblikovanju iz ene statusno pravne oblike v drugo, pri uporabi službenih osebnih vozil, službenih mobilnih telefonov in druge opreme, pri koriščenju drugih bonitet ter reševanju davčnih zagat, povezanih s poslovanjem.
  • izvajanje preventivnih davčnih pregledov: gre za pregled celotnega poslovanja s področja vseh davkov na podoben način, kot bi ga opravil davčni inšpektor. Na željo stranke opravimo preventivni davčni pregled tudi ob začetku našega sodelovanja in izdelamo pisno poročilo, v katerem opozorimo na morebitne nepravilnosti.

Kontakt

Zagovarjamo visoko profesionalnost, hitro odzivnost, zanesljivost, oseben pristop in najsodobnejše načine poslovanja.

R KONTO d.o.o.

Poslovna cona A 10
4208 Šenčur
Slovenija

Ste nezadovoljni s trenutnim računovodstvom?